MI-1200
کد کالا : 1

استفاده ویژه در دفاتر اداری

دارای رمز سرپرست

امکان تعریف و یا غیرفعال کردن یوزرکد

صفحه کلید باکیفیت

امکان نصب بر روی دربهای راست و چپ بازشو

آژیر خطر تعویض باتری

امکان راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام باتری

حالت اتوماتیک و یا دستی

   کاتالوگ

  سفارش
    مشخصات فنی