در زمان اتمام باتری قفل ها باید چه اقدامی انجام دهیم؟
یکشنبه پانزدهم آبان ماه 1396  (12:53)

در تمامی مدل های قفل های دیجیتال میلر، امکان راه اندازی قفل در صورت اتمام باتری وجود دارد؛ به اینصورت که همزمان باتری کتابی 9 ولت را جلوی پنل قفل - جای مشخص شده- بگیرید و همزمان رمز خود را وارد کنید

اکنون میتوانید وارد خانه شوید و باتری قفل ها را تعویض کنید

آرامش ،امنیت و آرامش خاطررا با قفل های دیجیتال میلر تجربه کنید