سیستم اعلان حریق در قفل های دیجیتال میلر
یکشنبه پانزدهم آبان ماه 1396  (10:59)

تمامی قفل های دیجیتال میلر، به سیستم اعلان حریق مجهز می باشد

به اینصورت که در صورت بروز آتش سوزی، آلارم دستگاه به صدا درآمده و به شما هشدار می دهد