دکمه شب بند در قفل های دیجیتال
یکشنبه سیزدهم آذر ماه 1396  (10:06)

قفل های شب بند در قفل های دیجیتال میلر به شما این امکان را میدهد که در هنگام جلسات خود، هیچ فردی امکان ورود به اتاق شمارا -حتی در صورت داشتن رمز- نداشته باشد

این دکمه در پشت قفل تعبیه شده است

آرامش خیال را با قفل های دیجیتال میلر تجربه کنید